ciència

definició d'eix terrestre

Com la resta de planetes del sistema solar, la Terra fa dos tipus de moviments: el de rotació i el de translació. Al primer la Terra gira sobre si mateixa al voltant d'un eix imaginari, lleugerament inclinat i que travessa els pols. Pel que fa a la durada d'aquesta rotació, triga 24 hores a fer una volta completa i per aquest motiu el dia té 24 hores. El moviment de translació és aquell pel qual la Terra es mou al voltant del Sol a través d'una òrbita el·líptica i aquesta volta completa es realitza durant 365 dies, és a dir, un any. Ambdós moviments van ser descoberts al segle XVl per l'astrònom polonès Nicolai Copèrnic.

La inclinació de l'eix de rotació

L'eix terrestre de la rotació de la Terra forma un angle inclinat de 23,5 graus pel que fa al que seria l'eix ideal. Aquesta inclinació es pot observar pels angles existents al pla de l'equador i el pla de l'òrbita.

El moviment de leix terrestre permet explicar el canvi de les estacions. Això és perquè en estar l'eix lleugerament inclinat, els raigs solars tenen un major impacte en uns territoris que en altres. D'aquesta manera, quan a les zones temperades és estiu a l'hemisferi nord, és hivern a l'hemisferi sud. El moviment de l'eix terrestre i la posició del Sol són els factors que determinen el canvi d'estacions als dos hemisferis.

La inclinació de la Terra explica la diversitat de temperatures al planeta. En aquest sentit, com més perpendicularment es projectin els raigs de Sol en una zona de la Terra, més gran és la calor en aquesta zona. D'aquesta manera, el planeta té zones tèrmiques diferents: la zona freda, la zona temperada i la zona càlida.

Les línies imaginàries que es tracen sobre la Terra

Per facilitar la ubicació exacta dels diferents llocs de la Terra, els éssers humans hem creat una sèrie de línies imaginàries, els paral·lels i els meridians. Els primers són horitzontals i els segons són verticals. Els paral·lels són cercles imaginaris que es poden traçar per qualsevol lloc de la superfície terrestre.

L'Equador és el paral·lel zero i divideix la Terra en dos hemisferis, l'hemisferi nord i l'hemisferi sud (al primer es troba el paral·lel conegut com a tròpic de càncer i al segon es troba el tròpic de capricorn). Els meridians són semicercles perpendiculars a l'Equador, que passen pels pols i que també es poden traçar per qualsevol lloc de la superfície terrestre. El meridià de Greenwich és el meridià zero i divideix la Terra en dos hemisferis, l'oest i l'est.

Fotos: Fotolia - Alswart / Yang MingQi