social

definició desforç

Parlem desforç quan es produeix algun tipus de sacrifici per aconseguir alguna cosa. És present en tota mena de circumstàncies, com el treball, l'esport, l'estudi o la pròpia vida en general.

En el llenguatge popular hi ha una llei associada a aquest concepte: la llei del mínim esforç, una denominació que fa referència a aquelles persones que pretenen aconseguir els seus objectius d'una manera fàcil i còmoda, sense assumir cap mena de desgast personal.

A la feina

Lesforç en làmbit laboral és un factor determinant. Com a criteri general, qui demostra interès i interès a realitzar les seves tasques, rep algun tipus de recompensa, ja sigui un nou contracte, un increment de salari o una altra gratificació.

Per contra, les persones poc diligents i vagues són normalment penalitzades, ja que l'esforç mínim implica una manca de productivitat.

Els treballs es poden classificar de moltes maneres, ja que uns estan ben pagats i altres no, alguns són més o menys fàcils en la seva execució i de vegades el factor esforç resulta clau per ordenar el món laboral.

Entre els treballs que requereixen un esforç físic més gran podem destacar el de miner, el de pagès o el de cambrera de pisos.

A l'esport

Els esportistes necessiten entrenar-se amb dedicació per aconseguir els propòsits. L'èxit depèn en gran mesura de la capacitat per esforçar-se.

Es pot afirmar que les fites esportives estan relacionades amb dos factors: les condicions naturals de l'esportista i l'esforç que expressa en la seva activitat.

A l'estudi

La idea que analitzem l'associem generalment al treball físic, però cal no oblidar que també hi ha l'esforç intel·lectual. Aquest es duu a terme de moltes maneres: intentant comprendre allò que es presenta inicialment d'una forma confusa, amb hores de lectura en solitari o fent exercicis de manera repetida fins que es comprèn una matèria determinada.

La motivació és lenergia que activa lesforç

Necessitem una motivació per a tot, ja sigui per estudiar, treballar, fer esport o simplement per viure-hi. La motivació no és una força misteriosa, sinó que es pot entendre com una forma d'energia vital.

La relació entre motivació i esforç és evident: amb l'energia de la motivació estem disposats a fer tota mena de sacrificis i sense aquesta energia ens sentim sense ànim per lluitar per algun objectiu.

La motivació personal prové del nostre interior o d'algun estímul extern. Per altra banda, la motivació té un ingredient contagiós sobre els altres.

Foto: Fotolia - jiaking1