tecnologia

definició de bios

La BIOS (Basic Input Output System per les sigles en anglès) consisteix en un estàndard d'interfície del microprogramari per als ordinadors PC, que permet a l'usuari controlar determinats comportaments, components i perifèrics de les seves màquines.

El primer que s'executa

Quan polsem el botó per encendre el nostre ordinador, el primer que farà aquesta és anar a la BIOS a buscar les instruccions d'arrencada, ja que aquí es troba, per exemple, la definició de l'ordre de les unitats d'emmagatzematge a què l'ordinador ha de anar a buscar un sistema operatiu per carregar-lo a la memòria i començar a treballar.

Què ens permet

La BIOS també és l'encarregada de fer “un repàs” als components de maquinari que conformen l'ordinador, i avisar si algun no funciona correctament o està defectuós.

Des de la interfície de la BIOS, i sempre depenent del que permet el fabricant i el model d'ordinador, també podrem controlar la temperatura a la qual està funcionant la CPU (una dada molt important), i saber si el ventilador que acostuma a estar sobre el microxip funciona correctament.

Alguns paràmetres com la velocitat a què funciona el processador també és possible arribar a establir-los via BIOS.

Fabricants

És curiós, però els grans fabricants d'ordinadors no han estat, tradicionalment, els mateixos que fabricaven el firmware per a les BIOS, radicant aquesta darrera tasca en fabricants especialitzats com Phoenix, AMI o Award.

Actualitzable

El microprogramari de la BIOS pot ser actualitzable. Per dur a terme aquesta operació, cal utilitzar eines especials de la mateixa companyia fabricant de la BIOS o bé de la fabricant de lordinador, amb fitxers que contenen el codi a instal·lar. El procés és delicat, per la qual cosa cal seguir les instruccions al peu de la lletra.

Actualitzar la BIOS moltes vegades permet solucionar problemes existents amb el maquinari. Si voleu actualitzar la BIOS de l'ordinador, el més recomanable és que es posi en contacte amb un tècnic informàtic professional o visiteu el lloc web del fabricant de l'ordinador per buscar informació i les eines necessàries.

Com accedir a la BIOS del nostre ordinador

Podem accedir a la BIOS del nostre ordinador per modificar certs paràmetres i triar, per exemple, si volem les instruccions de virtualització del processador (cas que la CPU en disposi) activades o desactivades, o bé triar unitat de disc a la qual anar a buscar el sistema operatiu per carregar i, amb això, començar a treballar.

La forma d'accedir a la interfície de la BIOS varia entre els fabricants i, fins i tot, pot arribar a variar en un determinat model d'ordinador (encara que no és el més freqüent) a causa de canvis als contractes de subministrament, però en general l'accés es realitza prement sobre una tecla, habitualment de les de funció (F2, F9, F10, F11 o F12 són les més freqüents), o la tecla de suprimir (Supr del teclat numèric).

El futur de la BIOS

Tot i que avui dia, la BIOS encara és present en una gran quantitat d'ordinadors i encara s'integra en noves màquines, la seva destinació és ser superada i reemplaçada per la UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), la qual adapta aquest firmware als nous temps i les noves tecnologies, guardant la compatibilitat cap enrere amb la BIOS.

Fotos: iStock - princigalli / alberto gagna