ciència

definició denergia geotèrmica

L'energia geotèrmica és la que s'obté de l'activitat volcànica o del moviment de plaques terrestres. D'aquests llocs és possible obtenir aigua calenta a prop de la superfície terrestre i per això és possible generar electricitat. La producció d'electricitat es fa mitjançant una sèrie de passos:

1) extracció del vapor o aigua calenta que prové d'una reserva geotèrmica situada a centenars de metres sota la superfície de la Terra,

2) el vapor arriba a la superfície per mitjà d'una turbina connectada a un generador, que converteix el vapor en electricitat i

3) després que el vapor ha passat per la turbina, el vapor es refreda i es transforma en aigua, la qual es reinjecta a la reserva geotèrmica perquè es pugui reiniciar novament el mateix cicle.

L'energia geotèrmica és aquella que transmet la Terra des de les capes internes fins a la part més externa de l'escorça terrestre

A mesura que s'aprofundeix a l'interior de l'escorça terrestre la temperatura de la Terra augmenta de mica en mica i la manifestació de l'energia geotèrmica es produeix d'una forma natural en forma de guèisers, fumaroles, fonts termals o volcans.

L‟objectiu d‟aquesta font d‟energia és l‟aprofitament de l‟energia calorífica de l‟interior de la Terra. Per això s'exploten els jaciments geotèrmics, és a dir, els espais de l'escorça terrestre on es localitzen materials permeables que retenen l'aigua i li transmeten la calor.

L'energia geotèrmica està considerada una energia renovable, tal com passa amb l'energia hidroelèctrica, la solar, l'eòlica o la biomassa.

Avantatges de l'energia geotèrmica

Els projectes geotèrmics preserven el medi ambient i proporcionen una font local delectricitat i de calefacció en alguns llocs remots. Una planta geotèrmica empra una extensió de terreny molt reduïda, per la qual cosa genera un impacte paisatgístic menor. D'altra banda, aquestes plantes no emeten gasos, només el vapor d'aigua. A més, no utilitzen combustible per generar electricitat.

Així mateix, no afecten les manifestacions superficials (com els geisers o les fumaroles) sinó que aquestes només ajuden a identificar els recursos geotèrmics. Finalment, cal tenir en compte que les sòlides cobertes dels pous de producció prevenen la contaminació a les aigües subterrànies.

Exemples d'energia geotèrmica al món

Un exemple d'aquesta modalitat energètica el podem trobar a Islàndia, un país on la majoria de les llars reben calefacció a través de l'energia geotèrmica. A Europa i als Estats Units aquesta energia s'utilitza per condicionar hivernacles durant l'hivern. En alguns països asiàtics, per exemple al Japó, es fa servir com una alternativa a les centrals nuclears.

Fotos: iStock - carstenbrandt

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found