economia

definició de seguretat industrial

A les instal·lacions en què es realitzen activitats industrials s'han d'aplicar normes i procediments que garanteixin la seguretat. Per això, es parla de seguretat industrial. El principal propòsit de qualsevol pla de seguretat industrial és, lògicament, reduir al màxim qualsevol possible amenaça o risc que pugui perjudicar la indústria, tant les persones que hi treballen, com el medi ambient o les infraestructures.

Model organitzatiu

Perquè una empresa d'un sector industrial adopti una sèrie de mesures de seguretat, cal que es donin les condicions següents:

1) una norma legal de caràcter general (per exemple, un decret),

2) un reglament que orienti sobre les pautes de seguretat que s'han de complir i

3) unes instruccions tècniques complementàries amb què es detallen tots els aspectes concrets de la seguretat d'una empresa.

Principis bàsics de la seguretat industrial

El concepte de seguretat s'ha d'entendre com un conjunt d'elements legals, tècnics i humans que s'orienten cap a uns nivells de risc que es poden considerar tolerables.

Els reglaments de seguretat van adreçats bàsicament a garantir la integritat física dels treballadors.

Els coneixements tècnics són essencials i en aquest sentit els professionals de la seguretat han de conèixer tots els aspectes implicats (materials emprats, processos de treball, mètodes organitzatius...).

En qualsevol pla de seguretat industrial cal definir quins són els perills i els riscos. Aquests dos conceptes poden semblar equivalents, però no ho són. Un perill és una cosa que s?identifica, mentre que el risc s?avalua. Així, un perill és una energia potencial de dany i un risc és la probabilitat que el perill es materialitzi. Així, els automòbils que circulen per les carreteres constitueixen un perill i el fet de travessar una carretera és un risc.

Els plans de seguretat industrial inclouen una sèrie d'apartats:

1) programes de prevenció de riscos laborals en què s'estructuren les diferents responsabilitats dels treballadors,

2) mètodes i objectius per aplicar la política de prevenció de riscos laborals i la consegüent revisió i autoavaluació dels mateixos i

3) sistemes de control extern mitjançant auditories independents que puguin avaluar tots els processos de la seguretat industrial.

Perquè tot allò relatiu a la seguretat industrial sigui efectiu, també s'hi incorporen criteris d'higiene laboral. S'entén per higiene el conjunt de pautes que tendeixen a protegir la integritat física i mental del treballador.

Fotos: Fotolia - Osmancendeoglu / Balint Radu

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found