social

definició de dansa moderna

La dansa és una de les belles arts clàssiques. A través dels moviments i del ritme, els ballarins expressen emocions i sentiments. Cada ball o dansa està associat a un moment determinat. Alguns formen part d'un ritual, d'altres són un mer passatemps i, en la majoria de circumstàncies, aquesta forma d'expressió artística s'orienta al món de l'espectacle.

Si parlem de dansa, aquesta disciplina es divideix en dos grans apartats: la dansa clàssica o ballet o la dansa moderna

Aquesta darrera va sorgir a principis del segle XX com una reacció als esquemes tradicionals del ballet clàssic. En línies generals, la dansa moderna s'inspira en la llibertat de moviments.

Particularitats de la dansa moderna

L'expressió corporal dels ballarins no està subjecta a uns passos estructurats per endavant. Això no obstant, la dansa moderna és el resultat de l'evolució de la dansa clàssica.

Les tècniques emprades posen èmfasi en els moviments naturals del cos i emfatitzen l'expressivitat del llenguatge corporal.

Entre les tècniques més utilitzades destaca la tècnica Graham i la tècnica Horton. La primera es fonamenta en la contracció i la relaxació i té el propòsit de transmetre emocions a lespectador. La segona es basa en la resistència física dels ballarins i l'expressivitat dels moviments.

La gran impulsora d'aquest gènere va ser la ballarina i coreògrafa dels Estats Units Isadora Duncan (1877-1927)

El seu plantejament artístic es pot resumir en els punts següents:

1) la ruptura amb els patrons tradicionals del ballet,

2) moviments corporals inspirats en l'expressionisme i altres corrents avantguardistes de la seva època, així com en l'art clàssic grec,

3) una posada en escena amb els elements imprescindibles i, per tant, minimalista,

4) els ballarins abandonen el maquillatge i la indumentària clàssica,

5) l'expressió corporal dels ballarins no ha de dependre de la música,

6) els moviments de la dansa han d'expressar l'anhel de llibertat de la condició humana (en aquest sentit, per a Isadora Duncan la dansa era una eina per aconseguir l'emancipació de la dona).

La visió d'aquesta ballarina va revolucionar el món de la dansa i el seu llegat queda de manifest al seu llibre "L'art de la dansa i altres escrits".

Fotos: Fotolia - master1305