general

definició de psicòpata

El psicòpata és un malalt mental que pateix una psicopatia.

La característica principal d'aquest tipus de subjectes és la impossibilitat d'empatitzar i experimentar remordiments davant qualsevol tipus de situació que normalment ho provocaria, per això mateix és que interactuaran amb la resta de les persones com si fossin mers objectes que utilitzen únicament per assolir els seus objectius, generalment força menyspreables els mateixos per cert i en el cas que el que facin resulta ser el benefici de un altre és per egoisme i per gaudir en darrer terme ells del protagonisme.

D'altra banda, el psicòpata tindrà el seu propi codi de comportament, per tant, només sentiran culpa o remordiment en transgredir el mateix i cap en cas de contradir el de la resta de la gent, però, com en contraposició el seu comportament és summament adaptatiu passaran inadvertits majoritàriament entre el comú de la gent.

Propietaris, a més, de necessitats absolutament atípiques, les quals per descomptat buscaran satisfer i aquí justament quedaran en evidència, perquè normalment les contrarien el costum i hàbits de la resta.

Recurrentment solem reduir la personalitat psicopàtica a la del assassí serial i no està malament perquè el mateix és un autèntic psicòpata, però també hi ha psicòpates que no són assassins i que són molt però molt simpàtics i per res els tremola el pols o els dominen els remordiments si han de mentir, encobrir, enganyar, estafar o fer mal a algú per aconseguir els seus propòsits.

Mentrestant, la Psicopatologia és la disciplina que s'ocupa especialment de l'estudi de les causes i de la naturalesa de les malalties mentals. La mateixa es desenvolupa des de diferents enfocaments i models: biomèdic, psicodinàmic, conductual, encara que, des de tots, intenta trobar les respostes a totes les malalties mentals.