comunicació

definició de consultoria

Una consultoria és una organització, una empresa de serveis, integrada per professionals capacitats especialment en una determinada àrea i que es dedica a aconsellar sobre qüestions de tipus tècnic a empreses que despleguen la seva activitat en diversos àmbits.

Empresa de serveis externa que ofereix el seu assessorament a empreses valent-se de la sapiència en una matèria

Així mateix, hi ha consultories que exerceixen aquesta tasca amb països.

Bàsicament es tracta d'un servei extern, és a dir, que les empreses contracten quan necessiten i no que es troba integrat o és part de la companyia mateixa, mentre que a ell recorren quan cal trobar solucions a diverses problemàtiques que no es poden solucionar per es, amb els recursos que disposa l'empresa i aleshores cal contractar els serveis externs d'algú que sí que disposa d'aquest coneixement que normalment és molt específic.

Podríem dir a més que es tracta de l'assistència que un expert o especialista presta per poder resoldre un problema, basant-se exclusivament en la seva experiència, coneixements, habilitats i ofici.

La missió primordial d'aquest tipus de serveis és analitzar el funcionament d'una organització, identificar els problemes que es busca solucionar, i per cas, apropar possibles solucions efectives, que se suposa que la sapiència a l'àrea oferirà sense problemes.

I ficant-nos al cor de la seva tasca direm que es tracta gairebé sempre d'un servei independent que garanteix la imparcialitat del consultor a l'hora de les devolucions i les conclusions, situació que acostarà a la veritat i allunyarà de les parcialitats.

El servei es basa en el consell que ha de ser clar i responsable, en la idoneïtat professional i en la disposició de vasts coneixements sobre el tema que atén perquè això és garantia d'oferir una solució fiable i satisfactòria.

Ara bé, és imprescindible dir que el client, és a dir, qui contracta aquests serveis ha de ser capaç d'acceptar les propostes que li acosta el consultor perquè altrament no servirà de res la feina si no se li permet o dóna el lloc d'opinar quins són els problemes i com es poden solucionar.

El consultor no prendrà mai decisions, aquesta no és la seva feina, la seva intervenció es basa, com hem dit, en l'assessorament, en l'acostament d'idees i propostes que millorin l'organització o que solucionin els problemes presents.

Origen i evolució en el temps

Cal destacar que aquesta activitat que avui anomenem consultoria no és una mica d'aquests temps moderns i evolucionats, sinó que des dels temps més remots s'està desplegant, i fins i tot, hi ha tantíssimes referències en la història de la humanitat que donen compte de l'existència de professionals i individus que exercien un rol de guies i d'assessorament a diverses comunitats d'antany.

Un dels casos més representatius és el dels sacerdots de l'Antiga Grècia que basats en l'oracle de Delfos, un temple sagrat dedicat al culte del déu Apol·lo, expressaven prediccions en funció de les observacions que realitzaven sobre fenòmens naturals que se succeïen.

Però, és clar, seria recentment al segle XX que l'activitat se sistematitzaria a partir de paràmetres definits i característics.

Bàsicament, el que es proposa avui la consultoria o un equip d'aquestes característiques és que els seus coneixements siguin transmesos de la manera més satisfactòria possible als qui els demanen perquè així aconsegueixin amb seguretat l'èxit.

Gairebé tots els àmbits de treball i producció poden comptar amb empreses que es dediquen a satisfer les demandes de coneixements i professionals capacitats, que aconsellin i revisin d'alguna manera la seva feina, com és el cas d'empreses de logística, de comunicació, d'enginyeria.

Per exemple, en la comunicació, és en un dels contextos on més ens trobem amb aquestes organitzacions ocupant-se especialment de la descripció i de l'anàlisi de les comunicacions dins d'una institució.

Generalment, una consultora en comunicació el que fa és avaluar i analitzar la comunicació de l'empresa i després a partir dels encerts i fracassos trobats al pla delinearà una nova proposta que millori i solucioni aquells problemes presentats en la tasca.