medi ambient

definició de principi precautori

La major part de la comunitat científica afirma que la sostenibilitat del planeta està greument amenaçada. Els processos industrials associats a l'ús dels recursos naturals van acompanyats d'un evident deteriorament del medi ambient.

A la "Cimera de la Terra" promoguda per l'ONU i realitzada a la ciutat brasilera de Rio de Janeiro el 1992 es va acordar el principi precautori. Segons aquest, si hi ha una amenaça evident o un dany irreversible que atempti contra el medi ambient, l'absència d'evidències científiques no pot representar un obstacle per posposar mesures que evitin el deteriorament i la degradació ambiental.

En conseqüència, el principi precautori obliga a cancel·lar totes aquelles activitats que suposin una amenaça per al medi ambient, fins i tot en aquells casos en què les proves científiques no fossin concloents.

Un apartat fonamental a l'agenda internacional

Els científics coneixen gran part dels efectes nocius, però de vegades la ciència no disposa de les explicacions necessàries. Per aquest motiu, és convenient adoptar mesures de precaució amb què sigui possible actuar a favor del planeta.

Un principi que representa una crida a la responsabilitat del conjunt de la societat

El principi precautori no és només un apartat concret d'una cimera internacional, sinó que constitueix un missatge que recorda quin ha de ser el paper de la societat a l'hora de combatre els amenaces que posen en perill la sostenibilitat del planeta.

En aquest sentit, tots hem de prevenir els possibles efectes nocius de les nostres accions. Així, abans de fer servir una nova tecnologia o un nou procés químic, tots els individus tenen la responsabilitat d'examinar altres alternatives possibles, fins i tot l'alternativa de no actuar.

Aquest principi de precaució intenta evitar que les limitacions científiques es converteixin en coartades per a la inacció a l'àmbit mediambiental.

El problema de la incertesa científica

L'activitat científica ha d'orientar-se a la recerca d'evidències i certeses. Tot i això, no sempre s'aconsegueix aquest objectiu. Les incerteses a l'àmbit de la sostenibilitat del planeta no haurien de desembocar en actituds passives.

El principi precautori pretén ser un fre en situacions de gravetat extrema. Així, si l'acció humana provoca un deteriorament evident al medi ambient, no cal esperar que hi hagi investigacions científiques que demostrin la relació causal entre l'acció i el dany causat.

Si alguna cosa produeix un dany evident i irreversible a la salut (per exemple, l'ús d'amiant a la construcció), no sembla raonable afirmar que no cal prohibir l'amiant perquè encara s'ignoren les relacions causals entre aquest material i el càncer o altres malalties.

Foto Fotolia - ilcianotic