tecnologia

definició de telefonia cel·lular

Entenem per telefonia cel·lular aquell sistema de comunicació que es dóna a partir de l'ús d'elements petits o 'cèl·lules' que es coneixen com a cel·lulars. La telefonia cel·lular és un dels avenços més importants i difosos al món en els darrers anys i la seva arribada a milions de persones té a veure amb la facilitat i la comoditat que atorga als seus clients per comunicar-se des de qualsevol lloc ia qualsevol hora.

La telefonia cel·lular ha de comptar amb un element bàsic per poder funcionar com a tal: el cel·lular o dispositiu cel·lular. Aquest no és ni més ni menys que un telèfon de petites dimensions que posseeix connexió telefònica a les xarxes de telefonia mòbils que no són les mateixes que les de telefonia convencional o tradicional. La connexió entre ambdues parts (sistema de telefonia i dispositiu cel·lular) es dóna a través d'ones o freqüències que van per altres camins al de la telefonia regular. Degut justament a aquesta possibilitat de ser mòbil, el telèfon mòbil permet a la persona moure's tranquil·lament per qualsevol lloc sense dependre de cables o aparells estàtics que hagin de ser mantinguts en un espai específic.

Com a conseqüència d'aquest avenç tecnològic, la telefonia regular ha perdut en gran mesura el seu lloc com a element de comunicació i si a això se li suma el fet que cada cop més els telèfons mòbils s'han anat complexitzant, adoptant i adaptant funcions alternatives que no pas es relacionen directament amb la telefonia (entre els quals cal esmentar connexió a la xarxa virtual o internet), és comprensible pensar que en el futur els telèfons fixos ja hauran desaparegut. Tot i que la telefonia mòbil o cel·lular és proporcionalment més costosa que la fixa, les possibilitats de plans de pagament i la comoditat que atorga la fan un avenç sense marxa enrere.