tecnologia

definició de píxel

El píxel és la unitat més petita i diminuta d'una imatge digital i és present en un nombre immensurable per formar una imatge completa. Cada píxel és una unitat homogènia de color que en suma i amb una important variació de colors donen com a resultat una imatge més o menys complexa. Poden comptar amb tres o quatre elements de color a escollir: vermell, verd i blau o magenta, groc i cian.

Els píxels d'una imatge són fàcilment observables quan es procedeix a realitzar un zoom sobre la imatge ja que això permet observar amb més deteniment els píxels que han estat utilitzats per compondre la imatge. Tots els píxels són quadrats o rectangulars i poden ser de color, blancs, negres o grisos en diferents tonalitats. Les combinacions possibles de color són infinites i han arribat a ser molt desenvolupades en comparació de les primeres imatges digitals que no tenien suavitat i realitat.

Hi ha dos sistemes diferents de colors. El mapa de bits és el més primitiu dels dos ja que admet només una variació màxima de 256 colors, tenint cada píxel un byte. D'altra banda, les imatges que compten amb color veritable utilitzen tres bytes per píxel i això triplica el resultat de variacions possibles, superant els 16 milions d'opcions de color i donant en conseqüència a la imatge més gran realitat.

La història del píxel es remunta a principis de la dècada del 30, quan va començar a ser utilitzat el concepte per al cinema. El terme píxel feia referència a un element d'imatge o “picture element”. També és entès per molts com la cèl·lula menor que compon el complex sistema que pot arribar a ser una imatge digital. Aquesta idea va ser encunyada a la dècada del 70 i aplicada també a la televisió abans que als ordinadors.