economia

definició de banc mundial

El Banc Mundial és una organització internacional especialitzada en finances, que depèn de l'Organització de les Nacions Unides (ONU), i la principal missió de la qual és l'assistència tècnica i financera de països en desenvolupament que justament necessiten de préstecs, crèdits o qualsevol altre suport econòmic per poder superar escenaris de pobresa, o sortir d'alguna situació econòmica urgent.

Organisme financer internacional que assisteix tècnicament i financerament als països en desenvolupament o amb problemes, a través de crèdits i préstecs, per millorar la salut, educació i infraestructura

Solucionar projectes de noves infraestructures, millores en educació, habitatges i salut, són els principals temes en què centra el seu interès i destina els recursos.

En les darreres dècades, s'ha ocupat de destinar recursos econòmics per recuperar l'economia d'alguns territoris en conflicte, construir escoles i resoldre beques per a estudiants brillants però sense diners per accedir a l'educació d'elit.

Aquesta entitat financera mundial es finança amb fons procedents, aporten els seus estats membres.

Se'l designa abreujadament com BM, va ser creat l'any 1944, en el context de la Segona Guerra Mundial, essent per aquell temps el seu objectiu la reconstrucció d'una economia mundial que estava certament abatuda a causa del conflicte bèl·lic.

La idea fundadora era que el Banc Mundial ajudés les nacions europees a reconstruir les seves ciutats després de la guerra, però amb el temps va anar ampliant els seus objectius i interessos.

Funcionament i organismes que l'integren

La seva seu principal està ubicada a la ciutat de Washington i al dia de la data disposa de 186 nacions membres.

També disposa d'oficines en més de cent països i més de deu mil empleats sense comptar-ne d'altres que s'exerceixen com a consultors.

Tots els països membres del BM tenen un representant a la Junta de Governadors i com a tals estaran habilitats en la presa de decisions, entre elles: admissió o suspensió de membres, autorització de préstecs, entre d'altres accions.

La junta es reuneix mínim una vegada a l'any i al costat dels directors executius, que integren el Directori, són els que trien al President de la institució.

Per la seva banda, el Directori, està compost per dotze directors titulars i per dotze suplents més als quals se'ls permet participar en la presa de decisions però no votar.

El recanvi es dóna cada dos anys i des del 2010 el nombre de directors va pujar a vint-i-cinc. Estats Units, Anglaterra, Alemanya, Japó i França són els països membres amb més accions.

Mentrestant, el president, que és qui presideix el Directori però no té vot, disposa de les funcions de conduir negocis, nomenar i desplaçar funcionaris i empleats.

El director des de l'1 de juliol de l'any 2012 és el metge d'origen coreà Jim Yong Kim, nacionalitzat nord-americà i que va ser nominat al càrrec per l'expresident nord-americà Barack Obama.

I el Consell Consultiu és un altre òrgan important dins de l'organització, compost per set individus que són designats per la Junta de Governadors i assessoren sobre diverses àrees.

Els càrrecs es renoven cada dos anys però poden ser reelegits.

D'altra banda, el BM està integrat per cinc organismes que despleguen les funcions específiques de l'organisme, com ara: Banc Internacional de Reconstrucció i Foment (la seva missió és reduir la pobresa a països en desenvolupament a través d'assistència financera), Associació Internacional de Foment (facilita recursos econòmics per al desenvolupament de serveis bàsics per a la comunitat), Corporació Financera Internacional (promou el desenvolupament però mitjançant el sector privat), Organisme multilateral de garantia d'inversions (promou la inversió en països subdesenvolupats) i Centre Internacional d'Arranjament de diferències relatives a inversions (supervisa la inversió forana als països).

Crítiques per presumpta proximitat amb l'ideari neoliberal i els Estats Units i l'afavoriment a les grans corporacions

L'aportació en educació, salut, desenvolupament d'infraestructura del BM a països amb escassetat de recursos és una realitat innegable i comprovable, ara bé, no podem defugir que al voltant d'aquesta entitat hi ha polèmiques i una llarga llista de detractors, especialment dels que es oposen al corrent neoliberal i imperialista que diuen sosté el BM com a conseqüència de la supremacia dels Estats Units en ell.

I també hi ha els que consideren que el BM és un aliat privilegiat que respon als interessos de les grans corporacions del món que en realitat el que busquen al costat del BM és crear pobresa en territoris desafavorits per després endeutar els països menys desenvolupats.

Més enllà de les polèmiques i dels suports i detractors que ostenta el Banc Mundial, la seva tasca de suport i assistència econòmica d'aquells llocs més desafavorits és un fet i aquesta resulta molt necessària en determinades conjuntures, per això és important que aquest organisme financer existeixi i que sempre s'orienti a promoure accions econòmiques als països que més ho demanin.