general

definició d'embarcament

El terme embarcament és aquell que s'utilitza per fer referència al moment en què una persona o un objecte s'introdueix a algun tipus d'embarcació per transportar-lo d'un lloc a un altre. Normalment, el terme s'utilitza quan es parla de vaixells, avions o trens, encara que la paraula embarcació i la paraula embarcament provenen totes dues del substantiu vaixell. Òbviament, el procés d'embarcament és diferent si es tracta de persones o objectes i també és diferenciat si es tracta d'objectes que són embarcats amb finalitats comercials o si són part de l'equipatge d'una persona.

Quan parlem d'embarcament de productes comercials, cal assenyalar que aquest es fa sempre en una quantitat important de materials a embarcar depenent del tipus de producte. Si s'utilitzen vaixells, l'embarcament es realitza als famosos contenidors o recipients gegantins de metall en què entren tones de pes. Cada vaixell pot portar centenars d'aquests contenidors i en aquest cas parlem de vaixells especialment dissenyats per a aquesta tasca.

L'embarcament de les persones és el procés mitjançant el qual un individu accedeix a viatjar a partir del compliment de diferents requisits i del pas per diversos espais en els quals es comprova que compleixi amb ells: que tingui la butlleta, els documents personals i tot altre material que sigui necessari. Depenent del tipus de mitjà de transport, el procés d embarcament pot durar més o menys. Normalment, l'embarcament en un avió pot fer un parell d'hores així com també el desembarcament.

En l'actualitat, les estacions d'embarcament i desembarcament d'avions, vaixells o trens solen arribar a tenir grans dimensions, comptar amb nombrosos serveis i ser el centre d'arribada i partida de milers de viatges diaris a causa de l'alt trànsit regional i internacional que hi ha a tot el planeta.