social

definició de treball en equip

Treball realitzat per diverses persones i que persegueix un objectiu

S'anomena treball en equip la mútua col·laboració de persones per assolir la consecució d'un resultat determinat. Des d'aquesta perspectiva, el treball en equip pot fer referència a determinats esports, a la cooperació amb finalitats econòmiques o socials, a les iniciatives que es prenen de manera conjunta a l'àrea de la política, etc.

Sumar talents individuals perquè explotin positivament a favor de la missió del grup

Aleshores, el treball en equip resulta ser fonamental en moltíssims àmbits de la vida i el seu èxit rau en saber sumar els talents individuals. Un equip funciona satisfactòriament quan els seus integrants treballen en la mateixa direcció, quan són capaços i quan respecten els lineaments que s'hagin plantejat oportunament. En la majoria dels casos és important comptar amb un líder carismàtic que sigui un model a imitar per a la resta i que com a tal sàpiga conduir l'equip totalment cap a l'èxit. Un bon líder sap motivar els seus companys perquè en treguin el millor i així aconseguir la finalitat anhelada.

Una condició per aconseguir feina

En un dels contextos on s'aprecia en gran manera la predisposició de la persona al treball en equip és en el laboral i aquesta situació la podem comprovar molt fàcilment en llegir els avisos classificats de moltes ofertes laborals en què precisament una de les condicions sine quanom per aplicar a un lloc és que l'aspirant disposi de capacitat per treballar en equip i compartir les seves habilitats per al desenvolupament i l'èxit de l'equip de treball en què s'inseriria.

Elements que influeixen en lèxit del treball en equip

D'altra banda, el treball en equip guarda estreta relació amb la disposició natural de l'home a la seva convivència en societat.

Un element fonamental perquè el treball cooperatiu rendeixi els seus fruits és l'assignació de tasques específiques per a cadascun dels integrants del grup humà en qüestió. Cada persona va ser beneïda amb talents específics i és el lògic que se li atribueixin aquelles activitats en què es pugui desenvolupar amb més facilitat. Amb una manera contraria, els resultats serien de menor categoria, en la mesura que s'estarien desaprofitant aquestes aptituds, deixant que els membres s'ocupin de tasques que sobrepassen les seves capacitats.

La coordinació és un altre element d'elevada importància en la valoració del treball en equip. Cal que les parts intervinents col·laborin mútuament de manera que les aptituds de cadascú serveixin al bé comú. Així, els dons de cadascú tendeixen a suplir les mancances de l'altre, prevalent el que és bo. Aquesta circumstància es pot i s'ha d'afavorir deixant constància explícita de la manera com s'ha de dur a terme la interacció.

Per la seva banda, el consens també és una condició que ha de ser present, és a dir, en un equip no hi haurà un únic punt de vista sinó diversos amb la qual cosa serà important establir a partir del diàleg fluid i respectuós.

Aquesta condició el que implicarà és que cada integrant de l'equip deixi de banda el seu ego i sigui capaç aleshores d'acceptar que la seva opinió no només és valuosa sinó que la dels altres també ho és i que existiran les diferències de pensaments i opinions sobre com resoldre els problemes.

El coneixement de cadascú i ladaptació que arribarà amb el córrer del treball ajudarà en aquest sentit per descomptat.

Finalment, la qüestió més rellevant és tenir en compte quina és la finalitat que es persegueix de manera grupal i cooperativa, aspecte que pot sonar una mica obvi en algunes circumstàncies, i que tanmateix cal que quedi clar. Així, sempre s'ha de contemplar la meta final, com també les metes intermèdies.

Més enllà de les avaluacions que es poden fer per assolir un treball en equip destacat, la veritat és que la tasca sempre és més fructífera i gustosa quan es viu en comunitat.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found