general

definició de tema

D'acord amb el context i l'ús que se li doni, la paraula tema pot referir diverses qüestions.

Un dels més difosos i que gairebé sempre apareix primer a la llista quan es tracta de referències d'aquesta paraula, és aquell que diu que tema serà aquella proposició o text que es pren per assumpte o matèria dun discurs.

L'assumpte general que desenvolupa una obra literària, per exemple, l'amor, la violència, l'adolescència, és a dir, allò que seria l'assumpte principal sobre el qual versa i focalitza l'atenció una obra artística determinada serà considerat el tema d'aquesta.

D'altra banda, les unitats de contingut en què es troba dividit l'assignatura que compon una carrera es coneixen popularment com a temes. Per exemple, en la matèria d'Història de la Cultura, la segona guerra mundial, el renaixement, el romanticisme, la guerra del Peloponès, la guerra freda, entre d'altres, seran considerats temes d'aquesta.

A més, la paraula tema sol usar-se moltíssim per designar la composició musical duna banda de música o artista, com a sinònim de composició musical o cançó. Per exemple, Miss You és un dels temes que integren el vast repertori del grup de rock The Rolling Stones.

I finalment, a instàncies de la investigació que es duu a terme en un determinat camp d'estudi, el tema serà l'assumpte principal que ocuparà els investigadors que hi intervenen.