general

definició d'instància

Es designa amb el terme instància a aquella sol·licitud que es cursa per escrit i segons unes fórmules determinades, que s'adreça a una autoritat o institució. Per exemple: “A la instància que envieu al president heu de consignar totes les vostres dades personals.”

Sol·licitud, ofici, que s'envia a una autoritat per demanar alguna qüestió

És a dir, es tracta d'una sol·licitud que està confeccionada a través de característiques normalitzades i especials, que per descomptat li atribueixen formalitat en la comunicació que es fa davant, com ja hem dit, una autoritat o una institució.

També, al document que recull la sol·licitud esmentada se l'anomena com a instància i hem de dir que és corrent que s'anomeni en alguns contextos com a ofici o informe.

L'ús esmentat del terme es troba associat al model de comunicació que l'individu podrà mantenir envers l'administració pública que correspongui.

Sense cap dubte aquest és el sentit menys conegut del concepte…

Grau o novel·la de jurisdicció en què es dirimeix un procés judicial

D'altra banda ia instàncies del Dret, s'anomena instància a cadascun dels graus jurisdiccionals que la llei estipula per examinar sentències i causes que hagin estat sotmeses als tribunals de justícia.

L'esmentat és el sentit del terme més conegut i usat, tant a nivell judicial com fora del mateix.

Generalment, els sistemes judicials estan estructurats a partir d'un sistema de doble instància.

Cal destacar que la instància abasta el conjunt dels actes processals que tenen lloc a partir de l'exercici d'una acció i de la resposta corresponent en el marc d'un judici.

Així mateix, instància pot implicar aquella impugnació que es fa respecte d'un argument jurídic.

Errors de primera instància que emet el primer jutge que intervé en la causa i l'apel·lació que el litigant pot interposar en cas que consideri ser objecte d'una sentència injusta

En l'àmbit jurídic existeix el que es coneix com a decisió de primera instància que consisteix en la decisió que emet un jutge, que és el primer que intervé en una causa judicial, i per aquesta circumstància és que se'l denominarà com de primera instància, perquè després hi ha altres instàncies davant de les quals es pot presentar un recurs de revisió, i aleshores altres jutges s'ocuparan de revisar la decisió emesa per aquest jutge, podran així confirmar-ho, o en defecte d'això desestimar-ho.

A aquesta fallada cal destacar que se li pot interposar una apel·lació, que és un recurs de dret comú, de reforma o d'anul·lació, a través del qual la part litigant portarà el procés en què intervé davant d'una jurisdicció de grau superior.

D'altra banda podem trobar-nos amb la decisió d'última instància que és aquella a la qual no es pot interposar cap tipus d'apel·lació, i com a únics recursos queda el reclam per les vies extraordinàries, com ara recurs de revisió o de cassació.

La interposició d'apel·lacions és un recurs comú en la justícia de tot el món, si bé es pot considerar que el mateix moltes vegades fa endarrerir les condemnes, si n'hi hagués, és important dir que està molt bé que existeixi atès que si algú cau a mans d'un jutge parcial i és condemnat això no implica la impossibilitat de reclamar la innocència davant d'una altra instància, que com ja hem dit revisarà el que ha fet el jutge de primera instància, afirmant-ho o desestimant-ho.

Nivell o etapa en alguna situació

La paraula instància també s'empra per anomenar al nivell, etapa o grau que observa una institució social, una competència esportiva, entre altres opcions. “El fet d'haver arribat a aquesta instància del torneig, per a nosaltres, ja implica haver-lo guanyat.”

Ús en informàtica per trucar a una sol·licitud en un programa

A Informàtica, també ens trobem amb una referència per a la paraula instància, ja que així es designa una sol·licitud o insistència; la instància d'un programa és una còpia d'una versió executable del programa que ha estat oportunament escrit a la memòria de l'ordinador.

A la instància se la crea pel clic que realitza lusuari en una icona duna interfície.

Ús en psicologia i expressions populars

Per la seva banda, a la psicologia, la instància seran aquelles parts de l'aparell psíquic capaços d'actuar.

I també hi ha algunes expressions summament populars que contenen la paraula instància, com ser: a instàncies d'algú (per la petició o el prec d'algú) i en última instància (com a últim recurs/en definitiva).

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found