general

definició de rip

Des de temps immemorials els éssers humans enterren els seus éssers estimats. Aquest ritual està molt estès a tot el món ia través seu es posa de manifest el respecte als morts i en algunes religions l'enterrament indica la creença en una vida més enllà de la mort física.

Les sigles RIP són una abreviatura en llatí i es corresponen amb Requiescat in Pace, que normalment es tradueix com a “descans en pau”. Als països amb tradició catòlica aquestes sigles són una fórmula de comiat, concretament un epitafi que acompanya el nom del mort juntament amb la data de la seva defunció.

La paraula RIP podem trobar-la igualment a les esqueles que es publiquen als diaris, encara que de vegades apareixen altres abreviatures semblants (DEP és una de les més comunes i significa Descans en Pau, però també n'hi ha d'altres, com QEPD, que vol dir Que a Pau Descanse).

Cal indicar que RIP també apareix a les làpides dels països anglosaxons de tradició protestant, la qual cosa s'explica perquè en anglès RIP equival a l'expressió Rest in Peace, descansi en pau.

L'origen històric de les sigles RIP

El costum d'escriure epitafis a les tombes és molt antic i la van iniciar els atenesos a l'Antiga Grècia (el costum consistia a escriure el nom del mort a la làpida i de vegades s'acompanyava d'algun elogi breu). No obstant això, la inscripció RIP a les làpides es va començar a popularitzar al segle XVlll en països catòlics com Itàlia o Espanya.

Cal tenir en compte que a la missa de difunts es pronunciaven unes paraules de comiat per pregar per l'ànima del difunt i al final es deia Requiescat in pace seguit de la paraula amén. D'aquesta manera, les sigles RIP tenien un doble significat: la idea que la mort suposava un descans i la fi del patiment a la terra i, alhora, la consideració que la mort física només afecta el cos i que al final dels temps el cos i l'ànima es tornaran a unir.

Terminologia funerària i alternatives a l'enterrament

Alguns arqueòlegs i historiadors han estudiat les restes i els documents relacionats amb la terminologia funerària i el seu significat. Són molts els termes que formen part de la cultura relacionada amb la mort, com tomba, sepultura, làpida, epitafi, nínxol i molts altres. Paral·lelament, les diverses formes de tractar un cadàver són estudiades en una disciplina coneguda com a tanatopràxia.

Per acabar, val la pena recordar que les sigles RIP tenen relació amb els enterraments, però en la història de la humanitat l'enterrament no ha estat l'únic ritual funerari per desfer-se dels cadàvers, ja que algunes cultures han practicat i practiquen la cremació, la immersió a l'aigua o l'abandonament del cadàver en un lloc allunyat.

Fotos: iStock - KatarzynaBialasiewicz / Martin Dimitrov