social

definició de secular

El terme secular s'utilitza com un adjectiu qualificatiu per designar tots aquells fenòmens o elements d'una societat en què la religió no és més present, tant perquè va ser eliminada d'aquest àmbit o perquè mai no ho va estar. El procés de secularització de diferents àrees de la vida social comença especialment després de la Revolució Francesa el 1789, moment en què la religió catòlica perd el seu poder en l'àmbit polític i social.

La noció de secularització o de secular sempre es vincula amb un procés de modernització pel qual passa una societat ja que aquest suposa una transformació des d'estructures religioses (és a dir, des de cert nivell abstracte o màgic) cap a estructures científiques i racionals, basades en l'experiència, en allò real. La secularització com a procés es pot trobar en diferents àmbits de la societat: per exemple, quan la forma de govern deixa d'estar determinada o guiada per la religió, com també pot passar el mateix amb l'educació o fins i tot amb qüestions més quotidianes com ara la manera de vestir o d'actuar davant de determinades situacions.

La idea de secular sempre dóna, a més, preeminència no ja a una divinitat intangible sinó a l'individu, a la persona com a element determinant i determinar dels diversos fenòmens socials i històrics. Aquest procés es va fer especialment clar quan els estats nacionals occidentals van deixar d'estar guiats per la religió o l'església. Des de finals del segle XVIII i fins avui els països occidentals o occidentalitzats han desenvolupat sistemes socials seculars en els quals, per exemple, l'educació ja no depèn de l'Església sinó del mateix Estat. La cultura no és centralment religiosa sinó secular i pública per a tothom, independentment de les creences religioses que cada individu pugui tenir. Els elements administratius o civils també passen al poder de l'Estat, sobretot pel que fa a matrimonis, divorcis, naixements, defuncions, etc.