general

definició de mòdul

Al àmbit educatiu, s'anomena mòdul al conjunt de matèries que integren una branca d'ensenyament en un sistema educatiu. “A l'examen del mòdul de tècniques pictòriques em va anar molt bé.”

Educació: matèries que integren un saber

Un mòdul educatiu consisteix en el material didàctic que conté tots els elements i els recursos necessaris per a l'aprenentatge de conceptes i habilitats.

Els recursos són tots aquests materials plausibles de ser usats per transmetre ensenyaments, com ara llibres, internet, material audiovisual, i les noves tecnologies.

L'aprovació del mòdul en qüestió demanarà l'exposició de l'alumne a una avaluació que pot estar dissenyada de diverses maneres, un examen escrit o oral tradicional, amb preguntes sobre els temes que aborda el mòdul i que permetran avaluar de manera directa i eficaç l'aprehensió dels coneixements, o si no es pot avaluar l'aprenentatge mitjançant presentacions o projectes dels estudiants sobre els temes compresos al mòdul.

La utilització de mòduls en educació permet una millora quant a les possibilitats que se li brinden a l'estudiant de dominar i aprendre un tema de manera satisfactòria.

Si el mòdul està ben planificat pel mestre, serà de senzill aprenentatge per part de l'estudiant.

Informàtica: programa que disposa de moltes funcions

A instàncies de la informàtica, més precisament en allò inherent a programació, també ens trobem amb una referència per a la paraula, ja que el mòdul constitueix una part d'un programa, és a dir, un programa qualsevol presenta diverses funcions i objectius a complir, mentre, al mòdul correspon la realització d'una d'elles.

Arquitectura i construcció: peça o conjunt de peces que es repeteixen i encaixen

Per a la arquitectura el mòdul és la mesura que es prendrà com a base a l'hora de construir una edificació i que permetrà als arquitectes calcular les proporcions de les construccions.

L'ús d'aquest concepte es deu al arquitecte italià Vitruvi qui ho va imposar entre els arquitectes del seu temps durant l'època del Renaixement.

Ara bé, en qualsevol tipus de construcció, el mòdul representa un bloc de parts que aleshores amb la seva sola presència la faran més regular.

A instàncies de qualsevol tipus de construcció, els mòduls resulten ser un recurs molt útil i funcional ja que es caracteritzen per fer-la més senzilla i simple, regular i econòmica.

Les construccions de qualsevol tipus que es pensen i executen en mòduls són molt més fàcils d'acoblar que aquelles que no ho són, i per cas guanyen en flexibilitat pel que fa a l'armat, i senzillesa pel que fa al trasllat, perquè és clar serà molt més fàcil traslladar una construcció en mòduls que fer-ho amb aquella que no pot ser separada, que clarament requerirà una logística més sofisticada i costosa.

Un altre avantatge el trobem a l'hora del dany d'un dels mòduls perquè no caldrà reparar el tot sinó que només n'hi haurà prou amb el mòdul danyat.

Mentrestant, tot mòdul és part integrant d'un sistema.

Val a destacar que cada part està en relació amb la resta de parts.

Més usos, en física, geometria i numismàtica...

D'altra banda, a les matemàtiques ia la física també ens trobem amb una referència per a aquest concepte.

A la primera el mòdul serà el valor absolut d'una mesura ia més permetrà descriure aquella quantitat que es fa servir en certs càlculs a l'hora d'haver de fer comparacions.

I a Geometria el mòdul és la extensió d'un segment que determina un vector.

Per la seva banda, la física, anomena mòdul al equipament que s'utilitza per regular la quantitat d'aigua que es trasllada a través d'un canal, d'un broc o d'un orifici.

A la numismàtica, que és aquella disciplina que s'ocupa de l'estudi del col·leccionisme de les monedes, la paraula mòdul anomena el diàmetre tant de monedes com de medalles.