ciència

definició de bioestadística

La Bioestadística és la aplicació de l'estadística a la biologia. Com que els objectes d'estudi de la Biologia són molt variats, com ara la medicina, les ciències agropecuàries, entre d'altres, és que la Bioestadística ha hagut d'ampliar el seu camp per incloure així qualsevol model quantitatiu, no només estadístic, i que llavors pugui ser emprat per respondre a les necessitats oportunes.

O sigui, la bioestadística s'aplica a les ciències associades a la vida, com ja hem dit, biologia, genètica o medicina, i els procediments típics de l'estadística regular, com ara recol·lecció de dades, inferències a partir d'aquestes, entre d'altres, estan posats a servei. La missió és associar-se al mètode científic per garantir així una millora o perfecció, amb les dades que s'obtenen, a cada àrea.

Què és l'estadística i per què serveix?

L'estadística és una disciplina que des del seu origen està abocada a la recol·lecció i l'anàlisi de diverses dades i informacions que va demanant a través de diferents metodologies, perquè la seva finalitat és interpretar-les de manera que es puguin oferir explicacions concretes i argumentades sobre els fenòmens en estudi. Gràcies a la tasca de l'estadística és que es pot tenir un panorama cert sobre un tema i així poder decidir polítiques que permetin millorar els aspectes que ho demanen.

D'alguna manera, la Bioestadística podria considerar-se com una branca especialitzada de la informàtica mèdica (aplicació de les comunicacions i la informàtica a la salut), complementada a més per la Bioinformàtica (aplicació de la tecnologia dels ordinadors a la gestió i anàlisi de dades biològiques).

El principal avantatge del pensament estadístic intervenint en la biologia és que no sols resol sinó que també comprèn una complexa metodologia per donar resposta a les hipòtesis, a més d'agilitzar la qüestió d'organització del sistema de recerca, des del disseny general, el de mostreig, el control de la qualitat dinformació i la presentació dels resultats.

Orígens

Els orígens de la Bioestadística, per descomptat d'una manera més elemental però orígens per fi, es remunten al segle XIX i tenen com a precursora la infermera anglesa Florence Nightingale, qui durant el desenvolupament de la guerra de Crimea es va preocupar a observar el fenomen que indicava que eren moltíssimes més les baixes que es produïen a l'hospital que al front de batalla, llavors, va començar a recopilar informació i va deduir que l'esmentada situació es devia a les dolentíssimes condicions higièniques que predominaven als hospitals. Aquesta conclusió va permetre, d'aquí en més, treballar en la importància i la necessitat de la higiene als centres de salut. Avui pràcticament no és un tema a discutir sinó una necessitat imperiosa i impossible d'obviar en un centre sanitari. Totes les àrees han de presentar condicions d'higiene extremes, fet que s'aconsegueix mitjançant una bona neteja i desinfecció, però també amb la col·laboració de metges i pacients que compleixin la normativa de seguretat en matèria d'higiene.

Principals aplicacions

Entre les més destacades bondats en les quals ha col·laborat aquesta disciplina hi ha: el desenvolupament de noves drogues, comprensió de malalties cròniques com ser el càncer o la sida.

En l'actualitat, l'aplicació de la Bioestadística és fonamental i necessària en àmbits com la salut pública, entre els quals s'inclou l'epidemiologia, salut ambiental, nutrició i serveis sanitaris, poblacions genètiques, medicina, ecologia i bioassajos.

Sent ja en extrems més concrets respecte a les seves aplicacions, recorrerem a alguns exemples ben concrets com ser la seva participació a la prova de medicaments per combatre una malaltia o afecció; la determinació de les maneres en què una malaltia es va propagant, tenint en aquest sentit en compte qüestions com les característiques dels pacients, les condicions ambientals, entre les més importants; la relació entre la mortalitat i la natalitat; la possibilitat davaluar una política sanitària durant un determinat període, és a dir, si va ser satisfactòria o no.

De tot això que esmentem, sens dubte, es pot apreciar que l'arribada de la bioestadística a aquestes àrees ha estat una troballa i una oportunitat increïble per avançar en l'eradicació de malalties i mals que pateixen la població mundial. I així mateix per millorar mètodes de tractament i de diagnòstic, sabent les característiques dels llocs i de les persones que els habiten.