ciència

definició d'alienat

El concepte de alienat sutilitza per designar a aquella persona que està patint una alienació.

Bàsicament, l'alienació és un patiment psíquic molt típic que pot afectar les persones i que consisteix en la pèrdua de la raó, ja sigui de manera temporal, és a dir, el trastorn dura un temps res més i després la persona aconsegueix restablir el seu estat psíquic normal. O en defecte d'això es pot tractar d'una alienació permanent que afectarà l'individu per sempre.

La persona alienada es caracteritza per la pèrdua de la identitat, això vol dir que l'individu suprimeix la seva personalitat i aleshores es tornarà mal·leable a allò que el món extern li indica i proposa. No actuarà en funció del seu propi ésser sinó que accionarà de manera totalment oposada com a conseqüència de l'estat d'alienació.

Poden ser diverses les causes o situacions que poden desembocar a l'alienació d'una persona. Generalment, quan un individu està sotmès a moltes i fortes pressions, pot caure en un estat d'aquest tipus.

La situació econòmica, política o social en què una persona està immersa la pot portar a l'alienació.

Aquest concepte s'ha abordat des de diversos angles, la sociologia, la religió i òbviament la psicologia, entre altres disciplines, s'han ocupat d'aquest fenomen.

Mentrestant, el filòsof alemany Karl Marx va ser un dels que s'ha ocupat més d'aquesta situació difonent-la a través dels seus escrits i discursos.

Marx sostenia que la propietat privada era la causa primordial de l'alienació que patia l'estrat social més baix i oprimit d'una societat. O sigui, l'existència de les classes socials i aquesta diferenciació que es proposen és el que desencadena en els qui es troben ubicats en el menor escalafó de la mateixa, l'alienació.

La proposta de Marx per superar aquest estat era el desterrament de les classes i la diferenciació de les mateixes.

Si bé és usual que es faci servir aquesta paraula, és important que destaquem que hi ha altres termes que disposen d'un ús més popular tal és el cas de boig, pertorbat, dement, desequilibrat.

L'estat oposat al d'alienat és el de equilibrat, que es caracteritza per trobar-se en equilibri i dominat per la prudència i el seny.