general

definició de camp

La paraula camp és un terme que presenta un ús súper estès al nostre idioma i que apareix en diversos contextos expressant diverses qüestions.

Un dels usos més recurrents d'aquesta paraula és referir-se a aquell ampli terreny que no disposa de cap construcció, que es troba situat als afores de la zona urbana i que normalment és emprat per cultivar i sembrar, o si no, per donar-li de pasturar al bestiar que s'ostenti. Per cas és un concepte àmpliament emprat a instàncies de la agricultura.

Per aquestes característiques de no presentar edificacions, d'estar lluny de la ciutat i per l'abundància d'espai verd és que el concepte de camp normalment es fa servir com a contraposició al de ciutat o centre urbà.

D'altra banda, la paraula camp és emprada per anomenar a aquell terreny que es troba reservat per a la realització de determinades activitats.

Al esport, així mateix, es tracta d'un terme molt usat per referir diverses qüestions. A aquell predi, lloc, especialment preparat per desplegar la pràctica d'algun esport se'l designa com a camp. També, en esports com el futbol, a la pista, terreny de joc, en el qual s'enfronten els equips se l'anomena camp.

A l'àmbit militar és freqüent trobar-se amb la paraula atès que es fa servir per designar el terreny que ocupen les tropes en el marc d'un enfrontament bèl·lic.

Un altre ús força habitual que donem a la paraula és com a sinònim de àmbit, és a dir, per referir-se a l'àmbit d'una activitat.

Al conjunt de temes, idees, matèries que existeixen sobre una disciplina ho solem anomenar camp. Al camp de la filosofia és un tema molt abordat.

A instàncies de la física, també ens trobem amb una referència particular, perquè es tracta del espai on es desenvolupen accions entre les partícules.

I a la òptica, es denomina com a camp a aquell espai que ocupa linstrument òptic, tal és el cas dun microscopi.